Hvorfor kan jeg max indsætte 8 filer?

Når man indsætter bilag, fx. billeder i et forumindlæg, dvs. man vælger dem fra sin egen pc, og bruger dem i sit indlæg, så kan man maksimalt angive 8 bilag.

Forklaringen er af teknisk karakter, og har med at gøre, at det tager tid at uploade filer; jo større og jo flere, jo længere tid tager det, især hvis man har en langsom forbindelse.

Der er derfor en risiko for, at man render ind i en "time-out". Maximum på 8 er sat for ikke at ramme denne grænse!

Vi har i øjeblikket problemer, så der kan ikke engang uploades 8 billeder. Vi håber at få løst problemet.

Kan man så ikke have mere end 8 billeder i sit indlæg?

Det kan man godt, man skal bare gemme sit indlæg med 8 bilag først. Derpå kan man med "Redigér" knappen gå ind og ændre sit indlæg, og så har man påny mulighed for at uploade (yderligere) 8 filer.

Man kan altså have så mange bilag man vil. Dog skal man huske på, at forum er beregnet til debatter. Det er ikke et "Billedarkiv".

Alting med måde !