Alle klubmedlemmer kan deltage i arbejdet med at lave ture og arrangementer for de andre medlemmer i klubben.

For ar undgå kaos har Generalforsmlingen nedsat følgende grupper til at koordinere arbejdet:

Region vest

Vest for Storebælt koordineres arrangementer og køreture af Poul Erik Bjerregaard og Tom Skade Dette har man gjort gennem i snart mange år, på initiativ i sin tid af Anne og Svend samt Else og Knud Erik.
De blev i 2012 afløst af nye koordinatorer, og i dag er det ovenstående der varetager dette. Har du lyst til at være med, vil det være fint med en koordinator mere i den nordlige del af regionen, da vi jo har ret så store geografiske afstande og derfor godt kan have flere arrangementer i løbet af måneden i hver sin ende af regionen (dog ikke på samme dag).
Der er jo et stykke vej fra Skagen til Svendborg.
En gang i løbet af efteråret afholdes planlægningsmøde, hvor det kommende års arrangementer fastlægges. Til dette møde er alle der har ideer eller forslag velkomne, og man kan også til mødet fremsende forslag til ture og arrangementer.
Her fastlægges så de faste arrangementer, men der er selvfølgelig også plads til andre ture/arrangementer i løbet af året. De skal blot aftales med tur koordinatorerne.
Endelig er der også plads til medlemmernes egne spontan ture. De kan frit oprettes i kalenderen, hvis man pludselig lokalt får lyst til at møde andre MX5'ere f.eks. en aften eller en lørdag eftermiddag til fælles fornøjelse.
Den eneste begrænsning er, at det ikke må være på samme tid som de øvrige ture og arrangementer, og at det i øvrigt er af en karakter, der kan indpasses i vores klub og med de øvrige ture.

Region øst

Øst for Storebælt koordineres arrangementer af Jane Niemi Petersen. Koordinatorens opgave er at sørge for arrangementer og køreture i sæsonen fra april til oktober. Disse arrangementer planlægges på et møde en gang om året i oktober/november måned. Dato, tid og sted meldes ud

Her indbydes alle medlemmer til at deltage og komme med gode forslag, ideer og planlægning af arrangementer/ture osv. Når alle arrangementer er planlagte lægges de på hjemmesiden. Inden planlægningsmødet koordineres med regionskoordinator for vest, så datoer ikke falder sammen med arrangementer i vest.

Teknikgruppe

I Vest findes en Teknikgrupperne som står for at arrangere arrangementer typisk i foråret og i efteråret.

I Øst afholdes teknikmøder på lige fod med øvrige arrangementer, så se i kalenderen.