Når vi kører mange MX-5'ere sammen, kan det være problematisk at holde sammen på bilerne. Risikoen for at miste nogen kan reduceres ved overholdelse af følgende:

  1. Du har ansvaret for bilen nærmeste bagved dig!
  2. Brug bakspejlet og sænk farten, hvis de sakker agterud.
  3. Lad være med at sænke farten, fordi du ikke kan se 5 biler bag dig, dem skal de bagvedkørende holde øje med og det sænker bare kolonnen, hvis for mange holder øje med for mange.
  4. Hold om nødvendigt ind til siden indtil der er kontakt igen.
  5. Kun "sidste" bil må stoppe op lige efter et venstresving! Det kan skabe nogle ret ubehagelige situationer, hvis der ikke er flow i svinget, fordi nogle pludselig kommer til at holde midt i det hele. Så kør videre så snart du er sikker på bilen bag dig har set dig!
  6. Undlad at køre langsomt på større veje med megen trafik, enten kører du ind til siden og holder stille, eller også kører du frem og holder der hvor kolonnen drejer af!
  7. Hold din plads i kolonnen fra stop til stop, d.v.s. undlad at overhale. Det er meget forvirrende for de øvrige, at skulle holde øje med de andre, hvis der bliver byttet om.

Ved kolonnekørsel er det bedst at holde kort afstand mellem bilerne. Dels mindsker det risikoen for at miste nogen, dels undgår vi at få "ukurante" biler ind i kolonnen og dels optager vi ikke en unødvendig lang vejstrækning til gene for andre trafikanter. Husk på at 40 biler med 50 m
imellem fylder 2 km!

Men glem ikke at holde en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til den forankørende MX-5. Reglerne skal i det hele taget praktiseres med almindelig sund fornuft og uden at være til ulempe for den øvrige trafik.

Husk også, at overholde fartgrænserne - når vi fx kører gennem små landsbyer. Vi vil jo gerne bringe glæde, hvor vi kommer frem og ikke irritation.

Hastigheden er den mest konstante og langsomste forrest i kolonnen, så foretrækker du en lidt kvikkere og varieret kørsel, kan du evt. placere dig bagest i kolonnen.

Husk: Hvis en bil forlader gruppen, vinker du lige farvel, så de andre er klar over, at der ikke er problemer.

DET ER EN GOD IDE AT HAVE TANKET OP INDEN VI MØDES!